Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias do Mar
Grao en Ciencias do Mar
 Materias
  Zooloxía mariña
   Contidos
Tema Subtema
TEMA 1: INTRODUCCIÓN Definición e obxetivos da asignatura.
Características xerais dos metazoos: definición e modelos de organización
TEMA 2: FILO PORIFEROS. FILO PLACOZOA PORIFEROS: Caracteres xerais, tipos celulares e esqueleto. Tipos de organización. Reproducción e desenvolvemento. Resumo sistemático.
PLACOZOOS: Forma e función.
TEMA 3: FILO CNIDARIOS Caracteres xerais. Polimorfismo: o pólipo e a medusa. Tipos de células. Reproducción. Resumo sistemático. Estudio dos Hidrozoos, Escifozoos, Estaurozoos, Cubozoos e Antozoos.
TEMA 4. FILO CTENOFOROS Caracteres xerais. Organización corporal. Reproducción. Resumo sistemático
TEMA 5: OS ANIMAIS BILATERAIS: INTRODUCCIÓN. FILOS ACELOMORFOS, PLATELMINTOS, MESOZOOS E NEMERTINOS Introducción ós Bilateria.
Filo Acelomorfos: forma e función.
Filo Platelmintos: caracteres xerais e clasificación; os Turbelarios: forma e función.
Filo Mesozoos: Caracteres xerais e clasificación.
Filo Nemertinos: caracteres xerais; organización corporal; reproducción e desenvolvemento; resumo sistemático.
TEMA 6. OS LOFOTROCOZOOS MENORES Filos Gnatostomúlidos, Rotíferos, Acantocéfalos, Ciclióforos, Gastrotricos e Endoproctos: forma e función.
TEMA 7: OS LOFOFORADOS. Caracteres xenerais.
Filo Briozoos: forma e función; reproducción e desenvolvemento; resumo sistemático.
Filo Braquiópodos: forma e función; reproducción e desenvolvemento; resumo sistemático.
Filo Foronídeos: forma e función; reproducción e desenvolvemento.
TEMA 8: FILO MOLUSCOS (I) Caracteres xenerais. Organización corporal. Clasificación. Estudo das clases menores (Caudofoveados, Solenogastros, Poliplacóforos, Monoplacóforos e Escafópodos)
TEMA 9: FILO MOLUSCOS (II) Clase Gasterópodos: caracteres xerais; enrolamento; torsión; organización corporal: forma e función; reproducción e desenvolvemento; resumo sistemático
TEMA 10: FILO MOLUSCOS (III) Clase Bivalvos: caracteres xerais; organización corporal: forma e función; reproducción e desenvolvemento; resumo sistemático
TEMA 11: FILO MOLUSCOS (IV) Clase Cefalópodos: caracteres xerais; organización corporal: forma e función; reproducción e desenvolvemento; resumo sistemático
TEMA 12: FILO ANÉLIDOS (I) Caracteres xerais; metamería; clasificación. Clase Poliquetos: caracteres xerais; organización corporal: forma e función; reproducción e desenvolvemento.
TEMA 13: FILO ANÉLIDOS (II): OS SIBOGLÍNIDOS. EQUIÚRIDOS E SIPUNCÚLIDOS Os Siboglínidos: caracteres xerais; forma e función; reproducción e desenvolvemento.
Filo Equiúridos: forma e función.
Filo Sipuncúlidos: forma e función.
TEMA 14: OS ECDISOZOOS: INTRODUCCIÓN E FILOS MENORES Definición e sinopsis sitemática.
Filos Nematodos, Kinorrincos, Priapúlidos, Loricíferos e Tardígrados: forma e función.
TEMA 15: FILO ARTRÓPODOS Caracteres xerais. Organización corporal. Clasificación.
Subfilo Quelicerados: caracteres xerais; clase Merostomados e clase Picnogónidos: forma e función.
TEMA 16: FILO ARTRÓPODOS: SUBFILO CRUSTÁCEOS (I) Caracteres xerais. Clasificación. Clase Malacostráceos: Organización corporal, modos de vida e clasificación (Filocáridos, Hoplocáridos e Eumalacostráceos).
TEMA 17: FILO ARTRÓPODOS: SUBFILO CRUSTÁCEOS (II) Clases Remipedios, Cefalocáridos, Branquiópodos y Ostrácodos: anatomía externa y modos de vida.
TEMA 18: FILO ARTRÓPODOS: SUBFILO CRUSTÁCEOS (III) Clase Maxilópodos: Caracteres xerais e clasificación; Mistacocáridos, Copépodos, Tantulocáridos e Branquiuros: anatomía externa e modos de vida; Cirrípedos: caracteres xerais; forma e función; clasificación.
TEMA 19. OS DEUTERÓSTOMOS. FILO QUTEOGNATOS. FILO EQUINODERMOS Caracteres xerais de Deuteróstomos. Sinopsis sitemática.
Filo Quetognatos: caracteres xerais; forma e función. Reproducción e desenvolvemento.
Filo Equinodermos: caracteres xerais. Organización corporal. Endoesqueleto. Sistema ambulacral.
TEMA 20. FILO EQUINODERMOS (II) Clases Crinoideos, Asteroideos e Ofiuroideos: caracteres xerais; organización corporal: forma e función; reproducción e desenvolvemento. Resumo sitemático
TEMA 21. FILO EQUINODERMOS (III) Clases Equinoideos e Holoturoideos: caracteres xerais; organización corporal: forma e función; reproducción e desenvolvemento. Resumo sitemático
TEMA 22. FILO HEMICORDADOS Caracteres xerais e clasificación.
Clases Enteropneustos e Pterobranquios: Caracteres xerais; forma e función; reproducción e desenvolvemento.
TEMA 23. FILO CORDADOS (I) Caracteres xerais e clasificación.
Subfilos Tunicados e Cefalocordados: caracteres xerais; forma e función; reproducción e desenvolvemento.
TEMA 24. FILO CORDADOS (II) Os Agnatos: caracteres xerais e clasificación. Clases Mixines e Petromizóntidos: forma e función.
Os Condrictios: caracteres xerais; organización corporal: forma e función; reproducción e desenvolvemento; resumo sistemático.
TEMA 25. FILO CORDADOS (III) Os Osteíctios: caracteres xerais; organización corporal: forma e función; adaptacións funcionais; migracións; reproducción e desenvolvemento; resumo sistemático.
TEMA 26. FILO CORDADOS (IV) Os Tetrápodos mariños: principais grupos; adaptacións dos réptiles, aves e mamíferos ao medio mariño;
resumo sistemático e cracteres xerais dos órdenes
PRÁCTICAS DE LABORATORIO Práctica 1.- PORIFEROS. Estudio dos principais tipos de espículas: métodos de obtención e observación ao microscopio; observación de varios exemplares representativos.

Práctica 2.- CNIDARIOS. Forma pólipo e medusa: Morfoloxía. Estudio de varios exemplares de Hidrozoos, Escifozoos e Antozoos.

Práctica 3.-. MOLUSCOS I. Morfoloxía externa dos principais grupos: Poliplacóforos, Escafópodos Bivalvos, Gasterópodos e Cefalópodos; determinación con claves de varios exemplares.

Práctica 4.- MOLUSCOS II. Disección de un Bivalvo: Mytilus galloprovincialis.

Práctica 5.- POLIQUETOS. Morfoloxía externa: poliquetos errantes e sedentarios; determinación con claves de varios exemplares.

Práctica 6.- ARTRÓPODOS I. Crustáceos: Estudio da morfoloxía externa e disección de un Crustáceo Malacostráceo: Nephrops sp; observación e determinación de un decápodo braquiuro.

Práctica 7.- ARTRÓPODOS II. Crustáceos: observación de anfípodos, isópodos, cirrípedos e copépodos; determinación con claves de varios exemplares.
Picnogónidos e xifosuros: observación de ejemplares.


Práctica 8.- EQUINODERMOS I. Estudio de morfoloxía externa dos principais grupos. Determinación con claves de varios exemplares.

Práctica 9.- EQUINODERMOS II. Estudio da morfoloxía externa e disección de un Equinoideo: Paracentrotus lividus.

Práctica 10.- CORDADOS. Observación de Tunicados e Cefalocordados; estudio da morfoloxía externa, determinación e disección de un Osteictio.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000