Guia docente 2018_19
Facultade de Ciencias do Mar
Grao en Ciencias do Mar
 Materias
  Principios de microbioloxía mariña
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Probas de resposta curta 15
CB2
CE12
CE13
CT1
CT6
Seminario Proba de comprensión 5
CB2
CB4
CT6
Titoría en grupo Informe e desenvolvemento do traballo en grupo 4
CB2
CB3
CB4
CT1
CT2
CT6
Lección maxistral Probas tipo test e asistencia a clase 20
CB2
CB4
Práctica de laboratorio Probas practicas de execucion de tarefas reais 5
CE12
CE13
Exame de preguntas de desenvolvemento o exame de a materia consta dunha parte de preguntas de desenvolvemento e que se evaluará ata o 25% de a avaliación final 25
CB2
CB3
CB4
Exame de preguntas obxectivas O exame de a materia consta dunha parte de preguntas obxectivas que se evaluara en positivo ou en negativo ata un valor de o 26% 26
CB2
CB3
CB4
CT1
CT2
CT6
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
As notas obtidas ao longo do curso gardaranse na 2º convocatoria do mesmo curso académico pero non para próximos anos.
Requirese do alumnado que curse esta materia una conducta responsable e honesta. Considérase inadmisible calquera forma de fraude (copia ou plaxio) encamiñado a falsear o nivel de coñecementos e destrezas alcanzado en todo tipo de proba, informe ou traballo. As conductas fraudulentas poderán supoñer suspender a materia durante o curso completo. Se levará un rexistro interno destas actuacións para que, en caso de reincidencia, solicitar a apertura ao reitorado dun expediente disciplinario.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000