Guia docente 2018_19
Facultade de Ciencias do Mar
Grao en Ciencias do Mar
 Materias
  Principios de microbioloxía mariña
   Metodoloxía docente
Metodoloxías   ::  Guia de metodoloxias docentes
  Descrición
Prácticas de laboratorio Prácticas de laboratorio: A realización das prácticas seguindo os protocolos expostos previamente en Plataforma Tema (que o alumno ha de levar ao laboratorio) serán obrigatorias.
Realizarase un exámen no laboratorio, o último día de prácticas, que computará un 15% na nota final da materia. Tamén na valoración teranse en canta as aptitudes e habilidades do alumno no laboratorio que pode ser ata un 5% da nota. Aos alumnos que non superen as prácticas faráselles un exame en xullo de recuperación.
Contido de practícalas da materia:
Práctica 1. Preparación de medios de cultivo
Práctica 2. Métodos de sementeira e obtención de cultivos puro
Práctica 3. Reconto de bacterias
Practica 4.- Estudo da curva de crecemento dun fermento
Practica 5.- Cultivo de bacterias Bioluminiscentes
Practica 6.- Identificación bacteriana
Practica 7.- Conservación de Microorganismos
Seminario Explicarase o fundamento e protocolo da técnica de tinción de fluorescencia, visualizarase nun vídeo e veranse preparacións. Discutirase o seu uso e aplicación. Ao final realizaranse catro a oito cuestiones tipo test para avaliar o entendemento dos alumnos.
A nota do seminario será como máximo 4% da nota final e só puntuarase aos alumnos que asistan. O seminario ten unha duración máxima de 2h
Titoría en grupo Os alumnos desenvolverán un traballo breve, de compresión en equipo e individual, sobre o movemento bacteriano. Formaranse grupos. Despois do traballo en grupo e a discusión entregarase a computador un resumo/grupo de non máis de 1 folio. O grupo proporá unha pregunta de exame. A avaliación será sobre: Traballo en equipo; Exposición portavoz; Achegas á discusión xeral; Preguntas; Resumo.
Esta actividade só puntuarase aos alumnos que asistan e a puntuación máxima é do 5% da nota final
Lección maxistral Impartiranse clases de 50 minutos cun guión ao comezo do tema. Usaranse proxeccións en Power point, que se colgarán na plataforma tema ao comezo de cada tema. Os resumos colgados na plataforma non teñen por que recoller o 100% do explicado.
Periodicamente pasaranse en clase cuestionarios sobre os temas dados, isto supón 10% da nota. A asistencia a clase será controlada periodicamente e valorásese ata 5%.
Colgarase unha proba de *autoevaluación na plataforma tema. Avaliásense aqueles cuestionarios realizados en 48 horas despois de ser colgados. Avisarase aos alumnos dados de alta pola plataforma tema. A nota máxima neste apartado será do 5% da nota final.
Ao finalizar o tema 3 realizarase unha proba tipo test.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000