Guia docente 2015_16
E. T. S. de Enxeñaría de Minas
Máster Universitario en Enxeñaría de Minas
 Materias
  Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Probas de tipo test Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta (verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento de elementos...). Os alumnos seleccionan unha resposta entre un número limitado de posibilidades.
Estas probas avalían o resultado de aprendizaxe seguinte:
"Posuír os coñecementos adecuados dos aspectos científicos e tecnolóxicos
de mecánica de fluídos, en concreto dos métodos avanzados de simulación
numérica en Mecánica de Fluídos: Técnicas *CFD, fluxos de capa límite, modelos
de turbulencia, entre outros"
50 CG7
CE19
CE20
CT1
Estudo de casos/análise de situacións Proba en que se expón unha situación ou problemática xa dada ou que pode darse, partindo dos diferentes factores involucrados, a análise dos antecedentes, condicións, da situación, etc.

Esta proba avalía o resultado de aprendizaxe seguinte: "Saber analizar sistemas no que o fluído sexa o medio de traballo
mediante técnicas de Dinámica de Fluídos Computacional."
50 CB1
CB2
CE19
CT1
CT2
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<*p>Exame Final: *Ponderación do 80% da nota final da materia. levará a cabo un test de avaliación dos coñecementos expostos nas sesións maxistrais e exporanse así mesmo problemas ou Estudos de casos a resolver. Será necesario obter unha nota mínima (de 2.5 sobre 10) en cada parte do exame (test e resolución de problemas/estudo de casos) para poder facer media<*div>Avaliación continua: *Ponderación do 20% sobre a nota final da materia. levará a cabo un test e un exercicio de simulación numérica durante o curso<*div><*br /><*div>A metodoloxía das probas da segunda convocatoria serán do mesmo tipo que das da primeira convocatoria<*div><*br /><*div>As datas de avaliación para o curso
académico 2015-2016 poden consultarse na páxina web da *ETSI Minas,
Planificación académica-Exames-Máster Enxeñaría de Minas<*br />

http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?ide=57
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000