Guia docente 2015_16
E. T. S. de Ingeniería de Minas
Máster Universitario en Enxeñaría de Minas
 Materias
  Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos
   Contidos
Tema Subtema
1. Introdución á dinámica de fluídos computacional. Ecuacións e modelos. 1.1 Ecuacións xerais do movemento de fluídos.
1.1.a Notación integral
1.1.*b Notación diferencial
1.1.*c Notación compacta

1.2 Números adimensionais relevantes en mecánica de fluídos
1.2.a Exemplos de modelos límite

1.3 Particularidades dos fluxos: Capas límite2. Fluxos *turbulentos 2.1 Introdución

2.2 Escala de *Kolmogorov

2.3 Inviabilidade da simulación numérica directa

2.4 Modelos de turbulencia
2.4.a Modelos *RANS:
- Medias de *Reynolds e de *Favre
- Ecuacións *promediadas. Esforzos aparentes de *Reynolds. Problema do peche
- Hipótese de *Boussinesq: modelos *algebraicos, dunha ecuación e de dúas ecuacións
- Leis de parede. Modelos de alto e baixo número de *Reynolds
- Modelos de transporte de esforzos aparentes de *Reynolds
2.4.*b Modelos LLES

3. Métodos específicos de resolución das ecuacións de *Navier-*Stokes. 3.1 *Discretización das ecuacións de fluídos.
3.1.a *Discretización do dominio computacional
3.1.*b Ecuacións *discretizadas en *FVM
3.1.*c *Discretización das condicións de contorno
3.1.d Tratamento das capas límite

3.2 Fluxos *incompresibles. Ecuación de presión
3.2.a Métodos de *compresibilidad artificial
3.2.*b Axustes presión-velocidade
4. Introdución ao uso de distintos software (*Comsol, *Fluent* e *OpenFoam*) de simulación
numérica de fluídos. Prácticas en aula *infromática

*O uso deste software quedará condicionado á dispoñibilidade de licenzas de uso por parte do centro así como á correcta instalación dos mesmos na aula informática asignada
4.1 Fluxo ao redor dun chanzo. Fluxo *laminar e fluxo *turbulento

4.2 Forzas *aerodinámicas sobre corpos. Exemplo de cálculo da rúa de *Kármán tras un cilindro de sección circular

4.3 Exemplo dun dispositivo mesturador de correntes

4.4 Exemplo de fluxos en medios *porosos con reaccións. Gases circulando nun catalizador
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000