Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Máster Universitario en Enxeñaría de Minas
 Materias
  Simulación Aplicada a Xeotecnia
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Exame de preguntas obxectivas Test con cuestións sinxelas xeneralistas para avaliar a compresión de aspectos xenéricos.

Avalíanse todos os resultados da aprendizaxe.

Avalíase a madurez e as competencias transversais
55 CG1
CG6
CG7
CE1
CE4
CE19
CE20
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas Comentario dun artigo sobre filosofía da simulación no campo da xeotecnia, onde se traballa con materiais naturais de comportamento non sempre ben coñecido.

Informes de tres casos prácticos similares a reais simulados con programas ad-hoc na aula de informática.

Avalíanse todos os resultados da aprendizaxe.
35 CB1
CB2
CB3
CB5
CE1
CE4
CE19
CE20
CT1
CT4
CT7
CT11
Observación sistemática Asistencia a clase, actitude e posible presentación dun traballo adicional no que se avalían as competencias transversais. Avalíanse todos os resultados da aprendizaxe. 10 CG1
CG6
CG7
CT1
CT4
CT7
CT11
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
En segunda convocatoria realizarase un exame tipo test extenso.

Calendario de exames. Verificar/consultar de forma actualizada na páxina web do centro:

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000