Guia docente 2015_16
E. T. S. de Enxeñaría de Minas
Máster Universitario en Enxeñaría de Minas
 Materias
  Enxeñaría de Explosivos
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Sesión maxistral 24 20 44
 
Resolución de problemas e/ou exercicios 8 20 28
Prácticas en aulas de informática 4 0 4
Saídas de estudo/prácticas de campo 4 0 4
Presentacións/exposicións 4 0 4
 
Seminarios 4 0 4
 
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. 0 30 30
Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 0 2
Traballos e proxectos 0 30 30
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000