Guia docente 2017_18
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Máster Universitario en Enxeñaría de Minas
 Materias
  Enxeñaría de Minerais e Materiais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Resolución de problemas e /ou exercicios de forma autónoma Solicitarase aos alumnos a entrega dalgúns exercicios que deberán facelo na data indicada.
Resultados de aprendizaxe:
Avaliar cada unha das distintas etapas (concentración física, concentración química, recuperación e afino, conformado) necesarias para obter materiais a partir de minerais coa calidade e forma que esixe o cliente.
Determinar e dimensionar cada un dos sistemas que interveñen nos procesos de obtención de materiais.
5 A2
A3
C7
C10
C14
C17
D1
D2
Metodoloxías integradas Repartiranse tarefas en grupos de tres, para que realicen en grupo.
Resultados de aprendizaxe:
Identificar os tipos e as características esenciais dos minerais que facilitan o seu beneficio.
Interpretar os distintos diagramas de fluxo das plantas de obtención de minerais e materiais.
Avaliar cada unha das distintas etapas (concentración física, concentración química, recuperación e afino, conformado) necesarias para obter materiais a partir de minerais coa calidade e forma que esixe o cliente.e
20 A5
C6
C7
C10
C14
D5
D6
D8
Presentacións/exposicións Avaliasen os compañeiros e o profesor a xeito de rubrica a exposición realizada do traballo. Teranse en conta tanto a presentación das diapositivas, coma a competencia comunicativa.
Resultados de aprendizaxe:
Interpretar os distintos diagramas de fluxo das plantas de obtención de minerais e materiais.
5 A4
D3
Probas de resposta curta Na data de exame, realizarase unha proba de preguntas curtas que integrará todos os coñecementos adquiridos no curso.
Resultados de aprendizaxe:
Identificar os tipos e as características esenciais dos minerais que facilitan o seu beneficio.
Interpretar os distintos diagramas de fluxo das plantas de obtención de minerais e materiais.
Evaluar cada una de las distintas etapas (concentración física, concentración química, recuperación y afino, conformado) necesarias para obtener materiales a partir de minerales con la calidad y forma que exige el cliente.
25 A3
C6
C7
C10
C14
C17
D5
Probas de resposta curta Realizaranse ao longo do curso tres probas de preguntas cortas para avaliar o seguimento do curso.
Resultados de aprendizaxe:
Identificar os tipos e as características esenciais dos minerais que facilitan o seu beneficio.
Interpretar os distintos diagramas de fluxo das plantas de obtención de minerais e materiais.
Avaliar cada unha das distintas etapas (concentración física, concentración química, recuperación e afino, conformado) necesarias para obter materiais a partir de minerais coa calidade e forma que esixe o cliente.
15 A3
C6
C7
C10
C14
C17
D5
Resolución de problemas e/ou exercicios En data de exame o alumno de modo individual resolverá algún problema dos propostos ao longo do curso, son obxecto de avaliar a súa competencia.
Resultado de aprendizaxe:
Resultados de aprendizaxe: Avaliar cada unha das distintas etapas (concentración física, concentración química, recuperación e afino, conformado) necesarias para obter materiais a partir de minerais coa calidade e forma que esixe o cliente. Determinar e dimensionar cada un dos sistemas que interveñen nos procesos de obtención de materiais.
25 A2
A3
C6
C7
C10
C14
C17
D1
D2
Observación sistemática Ao longo de todo o curso se irán solicitando evidencias do traballo que se foi realizando. É necesaria a entrega do 80% para que conte a avaliación continua.
Resultados de aprendizaxe:
Identificar os tipos e as características esenciais dos minerais que facilitan o seu beneficio. Interpretar os distintos diagramas de fluxo das plantas de obtención de minerais e materiais. Evaluar cada una de las distintas etapas (concentración física, concentración química, recuperación y afino, conformado) necesarias para obtener materiales a partir de minerales con la calidad y forma que exige el cliente. Identificar los efectos negativos de los residuos de la industria de minerales y materiales.
5 A2
A3
A4
D5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A avaliación continua só será efectiva se se entregou o 80% das actividades que se soliciten.

Na convocatoria ordinaria, como se indica nas probas, farase unha proba de preguntas curtas e outra de exercicios e problemas nas que se pode incluír cuestións de todo o visto nas sesións maxistrais, seminarios, talleres, metodoloxía integradas, practicas en laboratorios (informáticos, experimental), posibles visitas. Cada unha delas vale segundo a avaliación continua 25% a primeira e 25% a segunda. A esta avaliación poden presentarse os alumnos que seguen avaliación continua e os que non a seguen. No caso de non seguir a avaliación continua ou que a nota alcanzada sexa baixa, terase en conta só a nota destas dúas probas valendo cada unha delas o 50% da nota final, de tal modo que se poida alcanzar a máxima nota sen seguir a avaliación continua. As probas serán iguais para todos os alumnos.

Na convocatoria extraordinaria de xullo, non se garda a avaliación continua, e o exame consta de dous partes una de teoría e outra de problemas e exercicios nas que entrará todo o incluído no temario mais a documentación fornecida para as prácticas (laboratorios) e documentación para as visitas.

A observación sistemática non ocupa hora de alumno pois a avaliación faise ao longo do curso

As datas de exames para o curso
académico:

28 de maio do 2018

29 de xuño do 2018

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000