Guia docente 2017_18
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Máster Universitario en Enxeñaría de Minas
 Materias
  Enxeñaría de Minerais e Materiais
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 0.5 0 0.5
 
Lección maxistral 9.5 10 19.5
Resolución de problemas 14 14 28
Seminario 11 18 29
Prácticas en aulas informáticas 2 0 2
Saídas de estudo/prácticas de campo 4 0 4
Resolución de problemas e /ou exercicios de forma autónoma 0 10 10
Metodoloxías integradas 6 10 16
 
Presentacións/exposicións 1 0 1
 
Probas de resposta curta 1 12 13
Probas de resposta curta 0 15 15
Resolución de problemas e/ou exercicios 2 10 12
Observación sistemática 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000