Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Máster Universitario en Enxeñaría de Minas
 Materias
  Obtención e Transformación de Materiais Metálicos
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 1 0 1
 
Lección maxistral 16 16 32
Obradoiro 4 16 20
Seminario 10 25 35
Prácticas de laboratorio 7 2 9
Prácticas con apoio das TIC 0 2 2
Resolución de problemas 8 8 16
Presentación 1 0 1
 
Resolución de problemas de forma autónoma 0 10 10
 
Observación sistemática 0 1 1
Resolución de problemas e/ou exercicios 2 10 12
Exame de preguntas obxectivas 1 10 11
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000