Guia docente 2015_16
E. T. S. de Enxeñaría de Minas
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Materias
  Construción e movemento de terras
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Probas de resposta longa, de desenvolvemento Exporanse, en exame escrito, 4 cuestións, nas que se valorará a completitude, exactitude e rigor técnico, redacción e presentación das respostas ás preguntas expostas. Resultados de aprendizaxe: Comprender os aspectos básicos da realización de proxectos, as súas competencias profesionais, deberes e responsabilidades. Coñecer a base tecnolóxica sobre a que se apoian as solucións técnicas a aplicar en cada proxecto. Coñecer a lexislación aplicable na redacción e tramitación de proxectos, así como os diversos procedementos administrativos de autorización. Coñecer o protocolo particular de realización dun proxecto industrial ou de infraestruturas nos ámbitos competenciais da titulación. Coñecer as novas técnicas informáticas para a redacción e execución de proxectos. Adquirir un sólido coñecemento de como realizar orzamentos correctos e reais, e a súa importancia como ferramenta de xestión do proxecto. 60 CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE20
CT1
CT2
CT3
CT7
CT10
Estudo de casos/análise de situacións Exporase un suposto práctico a analizar en exame escrito, no que se valorará a completitude, exactitude e rigor técnico, redacción e presentación das respostas aos casos e situacións expostos. Resultados de aprendizaxe: Comprender os aspectos básicos da realización de proxectos, os súas competencias profesionais, deberes e responsabilidades. Adquirir un sólido coñecemento de como realizar orzamentos correctos e reais, e a súa importancia como ferramenta de xestión do proxecto. 40 CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE20
CT1
CT2
CT3
CT7
CT10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<*div><*p *class=&*quot;*MsoNormal&*quot;>Calendario de exames:<*p *class=&*quot;*MsoNormal&*quot;>- Convocatoria Fin de Carreira: 10:00 – 13/10/2015<*p *class=&*quot;*MsoNormal&*quot;>- Convocatoria ordinaria 1º período: 10:00 – 12/01/2016<*p *class=&*quot;*MsoNormal&*quot;>- Convocatoria extraordinaria xullo: 10:00 – 01/07/2016<*p *class=&*quot;*MsoNormal&*quot;>Esta información pódese verificar/consultar de forma actualizada na páxina web do centro:<*p *class=&*quot;*MsoNormal&*quot;>http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?ide=57<*div><*br />
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000