Guia docente 2017_18
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Materias
  Control de calidade de materiais
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 1 0 1
 
Prácticas de laboratorio 8 10 18
Lección maxistral 13.5 22 35.5
Resolución de problemas 18 12.5 30.5
Prácticas autónomas a través de TIC 0 5 5
Resolución de problemas e /ou exercicios de forma autónoma 0 20 20
Saídas de estudo/prácticas de campo 5 2.5 7.5
 
Metodoloxías integradas 4 18.5 22.5
 
Probas de resposta curta 1 4 5
Resolución de problemas e/ou exercicios 2 3 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000