Guia docente 2016_17
E. T. S. de Enxeñaría de Minas
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Materias
  Enxeñaría nuclear
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Sesión maxistral 26.5 53 79.5
 
Seminarios 6 6 12
Resolución de problemas e/ou exercicios 12 30 42
Traballos de aula 3 1.5 4.5
 
Presentacións/exposicións 2 7 9
 
Probas de resposta curta 0.5 0 0.5
Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 0 2
Probas de tipo test 0.5 0 0.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000