Guia docente 2017_18
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Materias
  Tratamento de superficies e soldadura
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Resolución de problemas 5 10 15
 
Saídas de estudo/prácticas de campo 3 0 3
Presentacións/exposicións 2 8 10
Prácticas de laboratorio 12 12 24
Prácticas autónomas a través de TIC 0 4 4
Estudo de casos/análises de situacións 0 5 5
Titoría en grupo 2.5 2.5 5
 
Lección maxistral 20 40 60
 
Traballos e proxectos 4 12 16
Probas de resposta curta 1 0 1
Probas de tipo test 1 0 1
Estudo de casos/análisis de situacións 2 4 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000