Guia docente 2017_18
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Materias
  Tratamento de superficies e soldadura
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
Coñecer e saber aplicar as técnicas actuais dispoñibles para a mellora das propiedades superficiais: resistencia ao desgaste e á corrosión. CG1
CG2
CG4
CG7
CG8
CE40
CT1
CT3
CT7
Adquirir criterios para a selección do tratamento de superficies máis adecuado para alongar a vida dun compoñente en función das súas condicións de servizo. CG3
CG5
CG7
CG8
CE40
CT1
CT3
CT5
CT7
CT8
Coñecemento aplicado dos principais procesos de soldadura dos materiais usados na industria CE40
CT1
CT5
CT7
Debe ser capaz de aplicar os coñecementos adquiridos sobre a soldabilidade dos materiais para seleccionar con éxito o proceso de soldadura máis adecuado para cada unión específica. CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CE40
CT1
CT3
CT5
CT7
CT8
Coñecer e saber utilizar as normas relacionadas cos procedementos de soldeo CG1
CG2
CG3
CG4
CG7
CG8
CE40
CT1
CT5
CT7
CT8
Saber redactar textos coa estrutura adecuada aos obxectivos de comunicación. Presenta o texto a un público coas estratexias e os medios adecuados CG3
CG4
CE40
CT1
CT4
CT5
CT7
Saber traballar en equipo, característico da contorna profesional actual e imprescindible para a resolución de problemas na área de Ciencia dos Materiais, polo seu carácter interdisciplinar. CT4
CT5
CT8
CT10
Debe ser capaz de identificar as propias necesidades de información e utiliza os medios, espazos e servizos dispoñibles para deseñar e executar procuras adecuadas ao ámbito temático. CT1
CT5
CT7
CT10
Debe ser capaz de levar a termo os traballos encomendados a partir das orientacións básicas dadas polo profesor, decidindo a duración das partes, incluíndo achegas persoais e ampliando fontes de información CG7
CE40
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000