Educational guide 2015_16
E. T. S. de Enxeñaría de Minas
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Materias
  Plantas de fabricación de materiais de construción
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Presentacións/exposicións Os alumnos prepararán unha exposición sobre os proxectos asignados.
Resultados da aprendizaxe: Saber explicar as técnicas para análises de materiais de construcción e os coñecementos adquiridos respecto a lexislación, normativas, control medioambiental....
10 CG1
CE37
CE43
CT1
CT4
CT5
Probas de tipo test No exame final e/ou ao longo do curso incluiranse problemas de tipo test.
Resultados da aprendizaxe:
Coñecer as propiedades, características dos diferentes materiais de construcción.
Coñecer as técnicas para o control de calidade dos diferentes materiais de construcción.
Coñecer a lexislación vixente sobre a xestión de residuos.
Coñecer os procesos de recepción de materiais de construcción.
30 CG2
CE37
CE43
CT1
CT3
CT7
Probas de resposta curta No exame final incluiranse preguntas de resposta curta. O exame realizarase na data fixada polo Centro.
Coñecer as propiedades, características dos diferentes materiais de construcción.
Coñecer as técnicas para o control de calidade dos diferentes materiais de construcción.
Coñecer a lexislación vixente sobre a xestión de residuos.
Coñecer os procesos de recepción de materiais de construcción.
30 CG1
CG2
CG3
CG4
CG6
CG7
CG8
CE37
CE43
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT10
Traballos e proxectos Os alumnos realizarán traballos/proxectos, indiviuales ou colectivos, cuxa temática se asignará a inicio de curso.
Resultados da aprendizaxe: Os proxectos realizados polos alumnos permitirán comprender os aspectos básicos das plantas de fabricación dos diferentes materiais de construcción: vidros, cementos, cerámicas.
30 CG3
CG4
CG6
CG7
CE37
CE43
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Avaliación continua. A avaliación continua realizarase durante o período de impartición da materia, segundo os criterios establecidos no apartado anterior. O exame farase na data fixada polo centro. Exame de Xullo (2ª Edición).

No exame de xullo non se terá en conta a avaliación continua. Poderase obter o 100% da cualificación no exame a realizar na data fixada polo Centro.

Calendario de exames:

- Convocatoria Fin de Carreira: 16:00 – 20/10/2015

- Convocatoria ordinaria 2º período: 16:00 – 30/05//2016

- Convocatoria extraordinaria xullo: 16:00 – 05/07/2016

Esta información pódese verificar/consultar de forma actualizada na páxina web do centro:

http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=181


Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000