Guia docente 2017_18
Escuela de Ingeniería de Minas y Energía
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Materias
  Rochas industriais e ornamentais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio O estudante deberá presentar un documento escrito resultado da análise conxunta da información obtida durante as visitas a empresas, realización de prácticas de laboratorio e clases maxistrais. Avaliarase tanto o documento escrito presentado como a súa exposición oral na aula. Os resultados de aprendizaxe avaliados serán: coñecer a base tecnolóxica sobre a que se apoian as investigacións mais recentes no sector dos áridos, cementos, formigóns, aglomerados asfálticos, rochas ornamentais e outras rochas industriais; comprender os aspectos básicos da explotación dos áridos e rochas ornamentais; coñecer o proceso de extracción e machaqueo dos áridos; coñecer aspectos do deseño, operación e mantemento das prantas de fabricación de cementos, formigóns e aglomerados asfálticos 20 CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE35
CT1
CT3
CT5
CT6
CT8
CT9
Probas de resposta longa, de desenvolvemento Exame escrito. A posibilidade de realización de parciais valorarase durante o curso.
Os resultados de aprendizaxe avaliados serán: coñecer a base tecnolóxica sobre a que se apoian as investigacións mais recentes no sector dos áridos, cementos, formigóns, aglomerados asfálticos, rochas ornamentais e outras rochas industriais; comprender os aspectos básicos da explotación dos áridos e rochas ornamentais; coñecer o proceso de extracción e machaqueo dos áridos; coñecer aspectos do deseño, operación e mantemento das prantas de fabricación de cementos, formigóns e aglomerados asfálticos; coñecer e aplicar a normativa vixente no marco das especificacións de uso e calidade dos materiais empregados na elaboración de áridos, rochas ornamentais e minerais industriais; concibir a enxeñaría en xeral e o aproveitamento de xacementos minereis en particular nun marco de desenvolvemento sostible con sensibilidade cara temas ambientais
80 CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE35
CT1
CT3
CT5
CT6
CT8
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Na primeira convocatoria (ordinaria de 2º período), a nota final será a suma
das notas do traballo (ata o 20%) e do exame (ata o 80%).

En convocatorias posteriores do mesmo curso, o exame puntuará o 100% da nota final, expóndose cuestións relativas ás clases maxistrais, ás prácticas de laboratorio e ás saídas realizadas durante cúrsoo.

Calendario de exames:

Convocatoria Fin de Carreira: 21 de setembro de 2017

Convocatoria Ordinaria 2º período: 21 de maio de 2018

Convocatoria Extraordinaria Xullo: 5 de xullo de 2018

Esta información pódese verificar/consultar de forma actualizada na páxina web do centro:


http://minasyenergia.uvigo.es/gl/docencia/exames

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000