Guia docente 2017_18
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Materias
  Tratamento e conformado de materiais
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Lección maxistral 15 22.5 37.5
 
Resolución de problemas 10 15 25
Saídas de estudo/prácticas de campo 2.5 0 2.5
Presentacións/exposicións 5 20 25
Prácticas de laboratorio 12.5 12.5 25
Prácticas autónomas a través de TIC 0 2.5 2.5
Seminario 2.5 10 12.5
 
Titoría en grupo 2.5 2.5 5
 
Traballos e proxectos 2.5 12.5 15
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000