Guia docente 2016_17
E. T. S. de Enxeñaría de Minas
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Materias
  Xeomática
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas en aulas de informática Seguirase un proceso de evaluación continua a través do seguimento do traballo nas prácticas de aula de informática. Resultados de aprendizaxe: Comprender os aspectos básicos necesarios para a elaboración de planos a diferentes escalas. - Dominar as técnicas actualmente existentes para toma de datos en campo mediante a utilización de diferentes tipos de sensores, que permitan a elaboración de mapas e planos. - Manexar os principais instrumentos topográficos.
Coñecer as técnicas fotogramétricas para tómaa e procesamiento de datos.
Adquirir capacidades para a partir de diferentes fontes de datos obter nubes de puntos que posteriormente permitan confeccionar planos a diferentes escalas
20 CG1
CG5
CG7
CE14
CT1
CT4
CT5
CT7
Resolución de problemas e/ou exercicios Evaluación global do proceso de ensinanza-aprendizaxe e a adquisición de competencias e coñecementos a través de probas de resolución de problemas e exercicios.
Resultados de aprendizaxe: - Comprender os aspectos básicos necesarios para a elaboración de planos a diferentes escalas. - Dominar as técnicas actualmente existentes para toma de datos en campo mediante a utilización de diferentes tipos de sensores, que permitan a elaboración de mapas e planos.
Manexar os principais instrumentos topográficos.
Coñecer as técnicas fotogramétricas para tómaa e procesamiento de datos.
50 CG1
CE14
CT3
Probas de tipo test Evaluación global do proceso de ensinanza-aprendizaje e a adquisición de competencias e coñecementos a través de probas tipo test.
Resultados aprendizaxe: - Comprender os aspectos básicos necesarios para a elaboración de planos a diferentes escalas.
Coñecer as técnicas fotogramétricas para toma e procesamiento de datos.
Adquirir capacidades para a partir de diferentes fontes de datos obter nubes de puntos que posteriormente permitan confeccionar planos a diferentes escalas.
10 CG3
CE14
CT1
CT7
Informes/memorias de prácticas Evaluación global do proceso de ensinanza-aprendizaje e a adquisición de competencias e coñecementos a través da realización de traballos e/ou proxectos. Resultados de aprendizaxe: Dominar as técnicas actualmente existentes para toma de datos en campo mediante a utilización de diferentes tipos de sensores, que permitan a elaboración de mapas e planos.
Manexar os principais instrumentos topográficos.
Adquirir capacidades para a partir de diferentes fontes de datos obter nubes de puntos que posteriormente permitan confeccionar planos a diferentes escalas
20 CG1
CE14
CT3
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A avaliación de xullo seguirá os mesmos parámetros metodolóxicos que a realizada en Maio.

Calendario de exames:

- Convocatoria Fin de Carreira: 19/09/2016

- Convocatoria ordinaria 2º período: 19/05/2017

- Convocatoria extraordinaria Xullo: 03/07/2017

Esta información pódese verificar/consultar de forma actualizada na páxina web do centro:

http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=57

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000