Educational guide 2015_16
E. T. S. de Enxeñaría de Minas
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Subjects
  Materials technology
Subject Guide
IDENTIFYING DATA 2015_16
Subject Tecnoloxía de materiais Code V09G310V01303
Study programme
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
Descriptors Total Cr. Type Year Quadmester
6 Mandatory 2 1c
Teaching language
Castelán
Prerequisites
Department Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción
Coordinator
Díaz Fernández, Belén
E-mail belenchi@uvigo.es
Lecturers
Díaz Fernández, Belén
Web http://faitic.uvigo.es/
General description Tecnoloxía de Materiais é unha materia de segundo curso, común a Rama de Minas e de marcado carácter tecnolóxico básico. O obxectivo que se persegue é presentar dun xeito comprensible ós alumnos, os fundamentos da Ciencia e Tecnoloxía dos Materiais, centrándonos na relación estrutura interna – propiedades – procesado dos materiais.
Os resultados perseguidos da aprendizaxe céntranse en:
• Comprender os conceptos fundamentais de enlace, estrutura e microestrutura dos distintos tipos de materiais.
• Comprender a relación entre a microestrutura do material e o seu comportamento mecánico, eléctrico, térmico e magnético.
• Coñecer as técnicas básicas de caracterización estrutural dos materiais.
• Adquirir habilidades no manexo dos diagramas e gráficos.
• Ser capaz de interpretar e aplicar normas de ensaios de materiais.
• Adquirir habilidade na realización de ensaios.
• Analizar os resultados obtidos e extraer conclusións dos mesmos.
• Desenvolver rigor científico e metodoloxía experimental na formulación e resolución de problemas relacionados coa Tecnoloxía de Materiais.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000