Educational guide 2013_14
E. T. S. de Enxeñaría de Minas
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Subjects
  Matemáticas: Cálculo II
Subject Guide
IDENTIFYING DATA 2013_14
Subject Matemáticas: Cálculo II Code V09G310V01204
Study programme
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
Descriptors Total Cr. Type Year Quadmester
6 Basic education 1 2c
Teaching language
Castelán
Prerequisites
Department Matemática aplicada II
Coordinator
Álvarez Vázquez, Lino José
E-mail lino@dma.uvigo.es
Lecturers
Álvarez Vázquez, Lino José
Martínez Varela, Áurea María
Web http://faitic.uvigo.es
General description Na materia de Cálculo II do Grao en ERME proporciónase formación básica e común á rama da enxeñaría. Tal e como consta na memoria do grao, tras finalizar o cuadrimestre o alumno deberá ser capaz de formular, resolver e interpretar matemáticamente problemas propios da enxeñaría. Para iso, ao superar a materia, deberá saber calcular integrais de funcións dunha e de varias variables, coñecer o seu significado e dominar con soltura os métodos numéricos básicos de aproximación de integrais. Doutra banda, ten que familiarizarse co manexo e resolución de ecuacións diferenciais de primeira orde e superior. Todos estes contidos son relevantes para varias materias que debe cursar simultaneamente ou posteriormente na titulación.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000