Educational guide 2015_16
E. T. S. de Enxeñaría de Minas
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Subjects
  Physics: Physics II
Subject Guide
IDENTIFYING DATA 2015_16
Subject Física: Física II Code V09G310V01202
Study programme
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
Descriptors Total Cr. Type Year Quadmester
6 Basic education 1 2c
Teaching language
Castelán
Prerequisites
Department Física aplicada
Coordinator
Vijande López, Javier
E-mail jvijande@uvigo.es
Lecturers
Martínez Piñeiro, Manuel
Pastoriza Gallego, María José
Vijande López, Javier
Web http://clickonphysics.es/
General description Física 2 é unha materia troncal básica e fundamental que consta de 6ECTs e que ten unha función clara de ponte que adecúa os coñecementos en Física cos que teoricamente o alumnado accede á ETS de Enxeñeiros de Minas. Así mesmo os contidos da materia, equilibrados en canto aos aspectos teóricos e prácticos, serven de enfoque e referente para boa parte das materias científico-tecnolóxicas da Titulación. Algúns dos créditos da materia abordan contidos máis específicos necesarios para proporcionar unha base ampla de coñecementos que permita o desenvolvemento apropiado nun mundo actual altamente tecnificado, facilitando a adquisición posterior das necesarias destrezas e habilidades teórico-prácticas relacionadas coas actuacións profesionais cun enfoque global dentro do campo das enxeñarías e cun enfoque concreto para os titulados da ETS de Enxeñeiros de Minas. Esta materia ten como competencia específica a comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da Óptica e do Electromagnetismo e a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñería.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000