Guia docente 2017_18
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Materias
  Empresa: Dirección e xestión
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
Coñecer que é a empresa, que clases de empresas existen e cales son os seus obxectivos CE6
Comprender a empresa como un sistema formado por subsistemas que se interrelacionan CT4
Adquirir técnicas para realizar unha análise da empresa e da súa contorna. CT7
Coñecer os conceptos fundamentais da xestión de empresas. CT3
Coñecer e saber aplicar os criterios básicos para a toma de decisións nas empresas. CT5
CG7 Capacidade para organizar, interpretar, asimilar, elaborar e gestionar toda a información necesaria para desenvolver o seu labor, manexando as ferramentas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para iso. CT5
CG10 Tomar conciencia da necesidade dunha formación e mellora continua de calidade, desenvolvendo valores propios da dinámica do pensamento científico, mostrando unha actitude flexible, aberta e ética ante opinións ou situacións diversas, en particular en materia de non discriminación por sexo, raza ou relixión, respecto aos dereitos fundamentais, accesibilidade, etc CT5
CT7
Coñecer as principais fontes de financiamento da empresa. CT3
CT5
Coñecer e saber aplicar os criterios de selección de investimentos CT1
CT7
Comprender os conceptos de mercadotecnia e dirección de mercadotecnia CT5
CT7
Ser capaz de definir o mercado da empresa e de analizar a situación do devandito mercado. CE6
CT10
Coñecer as variables da mercadotecnia-mix e utilizalas para a adopción de decisións comerciais eficientes. CE6
CT1
Capacidade de traballar en equipo. CT4
CT7
Habilidades, tanto orais como escritas, para argumentar de forma coherente e inteligible. CT1
CT3
CT5
CT7
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000