Guia docente 2011_12
E.T.S. de Enxeñaría de Minas
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Materias
  Química
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Sesión maxistral 20 30 50
 
Resolución de problemas e/ou exercicios 10 15 25
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma 0 20 20
Traballos de aula 5 15 20
Titoría en grupo 5 5 10
 
Prácticas de laboratorio 10 0 10
 
Probas de tipo test 1 7.5 8.5
Resolución de problemas e/ou exercicios 1.5 5 6.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000