Guia docente 2018_19
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Materias
  Expresión gráfica: Expresión gráfica
   Planificación docente
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Lección maxistral 15.5 21.5 37
 
Resolución de problemas 10 15 25
Prácticas de laboratorio 20 20 40
Seminario 2 17 19
 
Titoría en grupo 2 2 4
 
Probas de resposta curta 1 12 13
Resolución de problemas 1 6 7
Traballo 1 4 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000