Educational guide 2017_18
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Degree in Energy Engineering
 Competences


Type CB Code Basic Competences
  CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  CB4
  CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Type CG Code General Competences
Type CE Code Specific Competences
  CE1
  CE2
  CE3
  CE4
  CE5
  CE6
  CE7
  CE8
  CE9
  CE10
  CE11
  CE12
  CE13
  CE14
  CE15
  CE16
  CE17
  CE18
  CE19 Knowledge of project methodology, management and organization.
  CE20 Hydraulic works and installations. Planning and management of hydraulic resources
  CE21 Applied knowledge of the basics of fluid-mechanic systems and machines
  CE22 Knowledge of electrical power systems and their applications
  CE23 Ability to design electrical power plants
  CE24
  CE25
  CE26
  CE27 Procesos de refino, petroquímicos e carboquímicos
  CE28
  CE29 Applied knowledge of thermal engineering
  CE30
  CE31
  CE32
  CE33
  CE34
  CE35 Ability to apply knowledge of thermal motors and machines to problems that can arise in engineering
  CE36 Ability to apply environmental technologies to problems that can arise in thermal engineering
  CE37
  CE38 Op1 Coñecemento e capacidade de deseño de instalacións de baixa tensión.
  CE39
  CE40
  CE41 Op4 Capacidade para deseñar instalacións de frío e climatización.
  CE42 Op5 Aplicar os principios do aproveitamento das enerxías alternativas.
  CE43 Op6 Coñecer en detalle e ter capacidade para deseñar os principais sistemas de produción de enerxía de orixe renovable
  CE44 Op7 Coñecementos sobre o modelado e simulación de sistemas.
  CE45 Op8 Capacidade para a xestión de auditoras de instalacións de enerxía.
  CE46 Op9 Comprensión e dominio dos conceptos sobre aforro e eficiencia enerxética, así como xestión da mesma e a súa aplicación para a resolución dos problemas propios da enxeñaría enerxética
  CE47 Op10 Capacidade para a innovación no desenvolvemento de novas liñas, proxectos e produtos no campo da Enxeñaría enerxética.
  CE48 Op11 Capacidade para analizar o réxime económico de funcionamento dos sistemas de produción de enerxía eléctrica. Coñecer o mercado de enerxía eléctrica.
  CE49 Op12 Coñecemento e capacidade de aplicación da normativa relacionada coa eficiencia enerxética.
  CE50 Op13 Coñecer os sensores para medida de variables físicas.
  CE51 Op14 Capacidade para seleccionar e utilizar sistemas de adquisición de datos e instrumentación electrónica.
  CE52 Op15 Capacidade de planificación e xestión integral de obras, medicións, replanteos, control e seguimento.
  CE53 Op16 Extracción de materias primas de orixe mineral.
  CE54 Op17 Coñecementos aplicados de organización de empresas.
  CE55 Op18 Sistemas de produción e Fabricación Industrial.
  CE56 Op19 Deseño, planificación e dirección de explotacións mineiras.
Type CT Code Transversal Competences
  CT1 Capacity to interrelate all the acquired knowledge and interpret it as components in a body of knowledge with a clear structure and strong internal coherence
  CT2 Capacity to develop a complete project in any field included in this type of engineering, suitably combining acquired knowledge, accessing necessary information sources, undertaking the necessary enquiries and integrating into inter-disciplinary work teams.
  CT3 Propose and develop practical solutions, which develop suitable strategies based on theoretical knowledge, for problem phenomena and situations that arise as everyday realities in engineering
  CT4 Encourage work based on cooperation, communication skills, organization, planning and recognition of responsibility in a multilingual and multidisciplinary working environment that fosters education in equality, peace and respect for fundamental rights
  CT5 Know what sources are available for ongoing and continual updating of all the information required to undertake their work, with access to all the current and future tools for seeking information and adapting it in the light of technological and social changes
  CT6 Know and handle legislation applicable to the sector, know the social and business environment and know how to work together with the Administration and use acquired knowledge to draw up engineering projects and develop any of the aspects of professional work required
  CT7 Capacity to organise, interpret, assimilate, create and manage all the information needed to organise their work, handling the I.T., mathematical, physical and other tools required
  CT8 Conceive engineering within a framework of sustainable development with an awareness of environmental issues
  CT9 Know the importance of the security aspects and be able to transmit this information to the stakeholders.
  CT10 Become aware of the need for training and continual improvement in quality, developing the values associated with scientific thinking and showing a flexible, open and ethical attitude towards diverse opinions and situations, particularly in matters of non-discrimination on the grounds of gender, race or religion, respect for fundamental rights, accessibility, etc
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000