Guia docente 2014_15
E. T. S. de Enxeñaría de Minas
Grao en Enxeñaría da Enerxía
 Materias
  Obras, replanteos e procesos de construción
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Sesión maxistral 20 40 60
 
Resolución de problemas e/ou exercicios 3 9 12
Prácticas de laboratorio 2.5 0 2.5
Prácticas en aulas de informática 20 30 50
Saídas de estudo/prácticas de campo 4 12 16
 
Titoría en grupo 2 4.5 6.5
 
Probas de tipo test 0.5 0 0.5
Resolución de problemas e/ou exercicios 2 0 2
Traballos e proxectos 0.5 0 0.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000