Guia docente 2017_18
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Grao en Enxeñaría da Enerxía
 Materias
  Transmisión de calor aplicada
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Probas de resposta curta Exame final escrito
RESULTADOS DE APRENDIZAXE:
Avalíanse todos os resultados de aprendizaxe da materia.
A superación desta proba constitúe un requisito indispensable para a
superación da materia. O alumno deberá ter polo menos un 5 sobre 10 desta parte para poder realizar a ponderación de notas.
30 CE24
CE29
CT1
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
Resolución de problemas e/ou exercicios Exame final escrito
RESULTADOS DE APRENDIZAXE:
Avalíanse todos os resultados de aprendizaxe da materia.
A superación desta proba constitúe un requisito indispensable para a
superación da materia. O alumno deberá ter polo menos un 5 sobre 10 desta parte para poder realizar a ponderación de notas.
50 CE24
CE29
CT1
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
Traballos e proxectos Memoria dos traballos
RESULTADOS DE APRENDIZAXE:
Avalíanse todos os resultados de aprendizaxe da materia.
20 CE24
CE29
CT1
CT3
CT6
CT7
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

No exame extraordinario de Xullo mantense o mesmo modelo de avaliación que para a convocatoria ordinaria.

Calendario de exames:

- Convocatoria Fin de Carreira: 06/09/2017

- Convocatoria ordinaria 1º período: 10/01/2018

- Convocatoria extraordinaria Xullo: 19/06/2018

Esta información pódese verificar/consultar de forma actualizada na páxina web do centro:

http://minasyenergia.uvigo.es/gl/docencia/exames

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000