Guia docente 2014_15
E. T. S. de Enxeñaría de Minas
Grao en Enxeñaría da Enerxía
 Materias
  Informática: Estatística
   Avaliación
  Descrición Cualificación
Prácticas autónomas a través de TIC Proba na que o alumno debe solucionar unha serie de problemas e/ou exercicios nun tempo/condicións establecido/as polo profesor. Desta maneira, o alumno debe aplicar os coñecementos que adquiriu. 50
Resolución de problemas e/ou exercicios Probas para a avaliación que inclúen actividades, problemas ou exercicios prácticos a resolver. Os alumnos deben dar resposta á actividade formulada, aplicando os coñecementos teóricos e prácticos da materia. 50
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A nota final calcularase mediante a fórmula: Nota=NAC+(10-NAC)*NEF/10.
Onde NAC é a nota obtida mediante a avaliación continua (máximo 5) e NEF é a nota obtida mediante o exame final (máximo 10).

Calendario de exames:

- fin de Carreira: 16:00 – 20/10/2014

- convocatoria ordinaria 1º período: 16:00 – 22/05/2015

- convocatoria ordinaria 2º período: 16:00 – 06/07/2015

Esta información pode verificarse/consultarse
de forma actualizada na páxina web do centro:

http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=57,0,0,1,0,0

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000