Guia docente 2012_13
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
 Acceso e admisión de estudiantes

    Os procedementos de acollida, nun sistema onde o profesor ha de implicarse no proceso de aprendizaxe do alumno ata o punto de organizar o seu tempo de estudo, están chamados a ter unha importancia decisiva.
 
   O estudante debe coñecer a contorna ao que chega e non só o material, a fin de que o seu aproveitamento do tempo sexa correcto, aumente o seu rendemento académico e senta integrado e aberto ás distintas posibilidades que lle abre o Grao que elixiu.
 
 Ademais da información ofrecida na páxina web da Universidade http://www.uvigo.es/ a Facultade conta con propia páxina web , que ofrece información detallada sobre os estudos que alí se ofertan, http://webs.uvigo.é/cienciasxuridicasedotraballo/.
 
 Para garantir a accesibilidade previa á matriculación realízanse pola Universidade e o centro:

1. Intervencións informativas realizadas nos Centros de Secundaria, dirixidas aos alumnos de Segundo de Bacharelato e de Segundo dos Ciclos Formativos de Grao Superior.

2. Organización de xornadas con orientadores: Promovidas principalmente para facilitar o encontro cos Departamentos de Orientación dos Centros de Secundaria e actualizar a información relacionada coa Universidade en xeral e co grao en particular.

3. Participación nas feiras educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, nacional e internacional, están destinadas a dar a coñecer ao alumnado a oferta educativa e de servizos da Universidade de Vigo.
4. Campaña de divulgación da Universidade de Vigo orientada aos estudantes que comezan os seus estudos universitarios no seguinte curso académico (http://webs.uvigo.é/mergullate/).

5. Servizo de atención telefónica e virtual de atención aos centros educativos de Secundaria.

6. Publicación de: 

 Guía de Saídas Profesionais: Descrición das principais saídas profesionais das titulacións ofertadas pola Universidade de Vigo (http://www.uvigo.es/guiasaidasprofesionais/)

 Guía do estudante estranxeiro: Con información práctica para os estudantes estranxeiros que desexen cursar estudos na Universidade de Vigo no marco dun programa de intercambio ou dun convenio de cooperación internacional, ou ben como estudantes visitantes estranxeiros, durante un cuadrimestre ou un curso académico completo (http://www.uvigo.es/relacions/index.gl.htm).
 


 Cando chega o momento de formalizar a matrícula, proporciónase aos novos estudantes información escrita en soporte papel que, ademais da matrícula, contén o plan de estudos, onde tamén se indican grosso modo os servizos e instalacións da Facultade.
 
  No primeiro cuadrimestre, nos primeiros días de outubro, celébrase unha charla informativa para os recentemente chegados, a modo de benvida. Ademais do Decano/a, participan na mesma o Vicedecano/a de alumnos/as, preferentemente quen coordine o programa Erasmus, un Director/a de Departamento e membros da Delegación de alumnos. O obxectivo é informar, pero tamén que os estudantes de primeiro curso identifiquen a quen teñen que dirixirse en caso de dúbidas ou curiosidades. Información previa
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000