Guia docente 2021_22
Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo

Calendario académico

(*)

Calendario escolar curso 2009-2010

Estudos oficiais de grao e posgrao

(Aprobado en Consello de Goberno do día 20-04-2009)

1.- O período lectivo do curso académico comprenderá do día 21 de setembro de 2009 ao 30 de xullo de 2010. O mes de agosto non será lectivo.

2.- As actividades académicas comezarán e rematarán nas datas seguintes:

Primeiro cuadrimestre inicio: 21 de setembro de 2009.

remate: 3 de febreiro de 2010.

Segundo cuadrimestre inicio: 4 de febreiro de 2010.

remate: 7 de xuño de 2010. Calendario escolar

3.- Cando estea previsto a realización de probas de avaliación os/as estudantes en cada curso académico terán dereito a dúas

oportunidades quedando o calendario recomendado de probas de avaliación organizado en tres períodos:

Denominación

Datas das probas de avaliación

Data límite de rexistro das cualificacións en xescampus

Primeiro cuadrimestre

entre o 21 de xaneiro e o 3 de febreiro de 2010.

18 de febreiro de 2010

Segundo cuadrimestre

entre o 25 de maio ao 7 de xuño de 2010.

25 de xuño de 2010

Xullo

entre os días 1 ao 15 de xullo de 2010.

26 de xullo de 2010

4.- As clases interromperanse dende o día 21 de decembro de 2009 ata o día 8 de xaneiro de 2010 (ambos os dous incluídos), os días 15 e 16 de febreiro e dende o día 27 de marzo ao 5 de abril de 2010 (ambos os dous incluídos).

5.- Terá carácter festivo o día 28 de xaneiro de 2010 (celebración do patrón da Universidade). Posuirán o mesmo carácter os días das festas oficiais do Estado, da Comunidade Autónoma e, en cada Campus, os días das festas locais.

6.- Así mesmo, en cada Centro terán carácter festivo a data da festa do Centro. Todas as que non coincidan en luns ou venres, pasaranse a eses días.

E.T.S. Enxeñeiros de Telecomunicación

29-09-09, martes

E.U. Enx. Téc. Forestal

04-10-09, domingo

Facultades de Bioloxía// Ciencias do Mar// Química//Ciencias

15-11-09, domingo

E.U. Formación do Profesorado de E.X.B.

27-11-09, venres

E.T.S. Enxeñaría de Minas

04-12-09, venres

Fac. de Dereito // Fac. CC. Xurídicas e do Traballo

07-01-10, xoves

E.S. Enxeñaría Informática

25-02-10, xoves

E.T.S. Enx. Industrial // E.U. Enx. Téc. Industrial

19-03-10, venres

Facultade CC.EE.EE. // CC.EE e Turismo // E.U.Est. Empresariais

05-04-10, luns

Fac. Historia//Filoloxía e Tradución//Fac. CC. da Educación//Fac. CC.Educ. e Dep.

26-04-10, luns

Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación

29-04-10, xoves

Fac. CC. Xurídicas e do Traballo ( Relacións Laborais)

01-05-10, sábado

Facultade de Belas Artes

08-05-10, sábado

EE.UU. de Enfermería

12-05-10, mércores

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000