Guia docente 2021_22
Escola Universitaria de Estudos Empresariais
Máster Universitario en Dirección de PEMES
 Materias
  Dirección de Persoal
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas Proba obxecto de evaluación continua. Consiste na resolución de forma individual ou en grupo de cuestiones planteadas, guiadas e supervisadas polo profesor sobre a materia. Se evaluará a participación do alumno e a comprensión da materia.
Farase un exame para avaliar os coñecementos teóricos e prácticos adquiridos polo alumno.
5 CG1
CG3
CE1
Estudo de casos Proba obxecto de evaluación continua. Resolución de forma individual ou en grupo de casos de empresas relacionados cos contidos da asignatura baixo a proposta, guía e supervisión do profesor. Se evaluará a participación do alumno e a comprensión da materia.
Farase un exame para avaliar os coñecementos adquiridos polo alumno.
5 CG2
CE1
Resolución de problemas e/ou exercicios Proba obxecto de evaluación continua. Explicación Teórica e Práctica, Plantexamento e Resolución de cuestiones relacionadas co contido da asignatura.
Farase un Exame final na data oficial da convocatoria para avaliar os coñecementos Téóricos e Prácticos adquiridos polos alumnos.
90 CE1
CE4
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A asignatura consta de 4 partes. Farase na 1ª e na 2ª convocatoria oficial un Exame Final Presencial (para todos los alumnos del Máster tanto de la Modalidad Presencial como de la Modalidad Semipresencial) onde o alumno examinarase obrigatoriamente das 4 partes. É necesario obter una nota mínima de 5 puntos sobre 10 en cada parte para poder aprobar a asignatura. Non se gardan partes entre a 1ª e 2ª convocatoria oficial do mesmo Curso ou entre distintos Cursos Académicos. (Aplicable á Modalidade Presencial e a Semipresencial).Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000