Guia docente 2021_22
Escola Universitaria de Estudos Empresariais
Grao en Comercio
 Materias
  Técnicas de investigación social
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Estudo de casos Valorarase a análise dos casos plantexados nas clases prácticas tendo en conta as reflexións, as consideracións específicas, as propostas realizadas para a intervención así como a súa pertinencia e coherencia.

30 CG3
CG5
CG6
CE6
CE11
CE25
CT4
CT5
CT6
CT15
Aprendizaxe baseado en proxectos Valorarase a planificación, o deseño do proxecto e a realización dunha serie de actividades.
30 CG3
CG5
CG6
CE6
CE11
CE25
CT4
CT5
CT6
Estudo de casos Resolverase un caso práctico concreto.
Avaliación dun plan do ámbito da empresa.
40 CG3
CG5
CG6
CE6
CE11
CE25
CT4
CT5
CT6
CT15
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

AVALIACIÓN CONTINUA

É obrigatoria a asistencia ao 80% das sesións presenciais.

Esta avaliación continua realizarase tal e como figura no apartado de Avaliación.

Renuncia á Avaliación Continua: O alumnado pode renunciar á avaliación continua presentando un escrito á persoa responsable da docencia. Prazo: Tres semanas dende o inicio da actividade docente.

AVALIACIÓN FINAL

O alumnado que non se acolla ao sistema de avaliación continua será avaliado nun exámen final nas datas fixadas polo Centro. Este exámen final será unha proba escrita de carácter teórico-práctico no que se incluirán todos os contidos da materia e representará o 100% da nota final. 

Convocatoria de segunda oportunidade: O alumnado que non supere a materia na primeira oportunidade poderá presentarse ao exáme final na data fixada polo Centro no seu calendario de exámes. Este exámen final será unha proba escrita de carácter teórico-práctico
no que se incluirán todos os contidos da materia e representará o 100%
da nota final. 

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000