Guia docente 2019_20
Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Máster Universitario en Xestión do Desenvolvemento Sostible
 Materias
  Ciencias Ambientais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase utilizar como complemento da lección maxistral. No caso de non poder avaliar este apartado, a porcentaxe da nota sumaríase ao test. 10 CG1
CE1
Lección maxistral Terase en conta a asistencia e participación activa ás sesións. 20 CG1
CE1
Exame de preguntas obxectivas Probas para a avaliación das competencias adquiridas que inclúen preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta (verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellar elementos...). O alumnado selecciona a resposta entre un número limitado de posibilidades. 70 CG1
CE1
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Na convocatoria ordinaria, a avaliación do alumnado realizaráse en base ao exame final (70%), a resolución dos exercicios plantexados (10%) e a asistencia e participación activa nas clases (20%).

Na convocatoria extraordinaria, a avaliación do alumnado realizarase únicamente cun exame final.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000