Guia docente 2023_24
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Máster Universitario en Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa
 Materias
  Implantación e Temas Avanzados de Responsabilidade Social Empresarial Interna
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Estudo de casos Resolución de casos que aborden prácticas de xestión responsable nas organizacións, recopilación de información, análise da información, e toma de decisións. Actividade non recuperable 25 A5
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
C10
D1
D3
Presentación Exposición de principais resultados con apoio de ferramentas dixitais e TICS. Actividade non recuperable 25 B7
B9
B12
C10
D1
D3
Traballo tutelado Revisión de bibliografía especializada en RSCI, aplicación de conceptos teóricos ao ámbito empírico. Actividade non recuperable 25 A5
B7
B8
B9
B11
B12
B13
C10
D1
D3
Aprendizaxe colaborativa Posta en común de resultados individuais e aproveitamento de sinerxias derivadas de interación. Actividade non recuperable 25 B7
B9
B10
B11
B12
C10
D3
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A avaliación arriba indicada se corresponde coas actividades que constitúen a Avaliación Continua (AC) O MAIE segue un sistema de avaliación continua.

Para o estudantado que alternativamente opte por Avaliación Global (AG), será avaliado con un exame final que avaliará tanto os coñecementos teóricos como prácticos impartidos na materia a realizar nas datas establecidas nas convocatorias oficiais e que suporá o 100% da calificación. 

As datas dos exames poderanse consultar no Calendario
Docente do MAiE (Dispoñible en MooVi na materia Espazo de Coordinación do Master en Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa).

Observación: Calquera evidencia de traballos e probas plaxiados ou copiados suporá unha cualificación de suspenso nas dúas convocatorias.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000