Guia docente 2021_22
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Grao en Economía
 Materias
  Fundamentos económicos da defensa da competencia
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===

* Metodoloxías docentes
As clases presenciais substituiranse por clases virtuais utilizando o campus remoto.

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (tutorías):
As titorías atenderanse a través do correo electrónico e do despacho virtual (con concertación previa).

* Modificacións dos contidos a impartir
Non se modificarán os contidos.

* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe
Non será necesaria bibliografía adicional.

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas
Manteranse as puntuacións obtidas nas probas realizadas.

* Probas pendentes
Si non é posible facelo de forma presencial, as presentacións dos casos de competencia realizaranse utilizando o campus remoto.

Si non é posible facer exames presenciais, realizaranse utilizando a plataforma docente e/ou o campus remoto.

A ponderación das diversas probas non cambiará.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000