Guia docente 2021_22
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Grao en Economía
 Materias
  Microeconomía avanzada
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Exame de preguntas obxectivas Alternativamente ao sistema de avaliación continua, o estudantado poderá optar a ser avaliado cun exame final que suporá o 100% da cualificación seguindo o algoritmo
NF=A+ (10-A)/10 ×E
onde NF é a nota final, A o total da avaliación contínua, e E a nota do exame.

Realizazón dunha proba escrita onde os alumnos argumenten as suas respostas fundamentándose nos coñecementos adquiridos, avaliando a aplicazón dos coñecementos adquiridos no curso.

5 CB2
CB4
CB5
CG3
CG4
CG6
CG7
CE1
CE2
CE3
CE5
CE6
CE9
CE10
CE11
CT5
CT7
Exame oral Explicación oral ao profesor dos contidos realizados no "Exame de preguntas obxectivas". O obxectivo do exame oral é comprobar que o alumno entendeu os conceptos explicados no exame de preguntas obxectivas.
25 CB2
CB4
CB5
CG3
CG4
CG6
CG7
CE1
CE2
CE3
CE5
CE6
CE10
CE11
CE13
CT5
CT7
Resolución de problemas e/ou exercicios Realización de exercicios propostos na clase no que o alumno demostrará que entendeu os conceitos explicados. 20 CB2
CB4
CB5
CG3
CG4
CG6
CG7
CE1
CE2
CE3
CE5
CE6
CE9
CE10
CE11
CE13
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
Presentación Realización dunha exposición oral dun tema acordado polo profesor e o alumno. O alumno iterará co docente até que os contidos da presentación teñan unha disposición axeitada para ser defendidos na presentación. 50 CB2
CB4
CB5
CG3
CG4
CG6
CG7
CE1
CE2
CE3
CE5
CE6
CE9
CE10
CE11
CE13
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O alumnado deberá presentarse a un exame final para superar a matéria.

Alternativamente ao sistema de avaliación continua, o estudantado poderá
optar a ser avaliado cun exame final que suporá o
100% da cualificación seguindo o algoritmo

NF=A+ (10-A)/10 ×E

onde NF é a nota final, A o total da avaliazón contínua, e E a nota do exame.

As datas de exámes deberán ser consultadas na página web da Facultade:

http://fccee.uvigo.es/

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000