Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Grao en Economía
 Materias
  Tributación
   Contidos
Tema Subtema
Parte I: Introdución ao Sistema Fiscal
Tema 1: Obxetivos e metodoloxía da materia.
Os obxetivos básicos. A organización da materia, o método de traballo e a súa avaliación.
Tema 2: Caracterización do sistema fiscal español e bases para a fiscalidade empresarial e persoal O papel dos impostos na realidade económica. Composición do Sistema Fiscal. A fiscalidade como variable de decisión.
Parte II: O imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.
Tema 3: Introdución ao IRPF
Elementos básicos do Imposto: contribuinte e unidade familiar, rendas suxeitas e exentas, período impositivo
Tema 4: Rendas das Persoas Físicas Rendas do Traballo e do Capital, Ganancias e Perdas Patrimoniais. Notas para o asesoramento fiscal
Tema 5 : Renda de Empresarios e Profesionais Elección do réxime de estimación da renda. Determinación da renda en Estimación Directa e Estimación Obxectiva. Notas para o asesoramento fiscal. Pagos Fraccionados.
Tema 6: Liquidación do IRPF Integración e compensación das rendas, minimo persoal e familiar, determinación da cota íntegra, deducións. Notas para a planificación fiscal e proceso liquidatorio.
Parte III: O imposto sobre sociedades.
Tema 7: Introdución o Imposto de Sociedades
Elementos básicos do imposto: Contribuíntes, Resultado Contable e Base Impoñible. Período impositivo, imputación temporal de ingresos e gastos
Tema 8: Operacións determinantes da base impoñible Gastos non deducibles. Amortizacións do Inmobilizado. Arrendamento Financeiro. Deterioro de Valor e Transmisións Patrimoniais. Notas para o asesoramento fiscal.
Tema 9: Liquidación do IS Deduccións, pagos a conta e proceso liquidatorio. Notas para a planificación fiscal
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000