Guia docente 2021_22
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Grao en Economía
 Materias
  Tributación
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, poderá aplicarse unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as autoridades sanitarias e a Uvigo o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou de presencialidade parcial.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
Todas agás as que requiran presencialidade

* Metodoloxías docentes que se modifican
- As actividades presenciais pasarán a impartirse na modalidade virtual
- As prácticas en aula informática pasarán a prácticas autónomas con titorias virtuais posteriores

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
- As titorias faranse no despacho virtual con concertación previa. Para tratar algunhas cuestións tamén se poderán empregar os foros da plataforma docente e o correo electrónico.

* Modificacións (se procede) dos contidos a impartir
----

* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe
----

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas
- Manterase a puntuación obtida en avaliación continua

* Probas que se modifican
- Dependendo das circunstancias e do desenvolvemento das actividades as probas parciais de avalición contínua non realizadas (probas de IRPF e IS) poderán integrarse no examen final da convocatoria ordinaria mantendo a mesma ponderación que a que estaba establecida para avaliación contínua.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000