Guia docente 2016_17
Facultade de CC. Económicas e Empresariais
Grao en Economía
 Materias
  Historia económica de España
   Recomendacións

Materias que continúan o temario
Historia: Historia económica/V03G100V01103

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Políticas económicas comparadas/V03G100V01605
Comercio internacional/V03G100V01701
Economía da Unión Europea/V03G100V01903

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Economía: Economía mundial/V03G100V01202
Economía: Técnicas de economía aplicada/V03G100V01105
Estatística: Estatística I/V03G100V01205
Economía española/V03G100V01301
Macroeconomía I/V03G100V01503
Política económica/V03G100V01504
Técnicas cuantitativas para a análise económica/V03G100V01914
 
Outros comentarios
1. Aconséllase un traballo regular, sistemático, ao longo do cuadrimestre, tanto no referente aos contidos teóricos, transmitidos nas clases maxistrais como nos traballos de seminario. 2. Os alumnos e alumnas terán en conta que se avaliará, por un lado, a participación nos seminarios e titorías en grupo (30% da nota final), e por os coñecementos adquiridos a través do exame final (70% da nota final). 3. Na parte práctica como na teórica, será especialmente tido en conta o interese demostrado e a calidade das intervencións, ben sexa dentro dos grupos de traballo que se formen, ben individualmente. Esta guía docente anticipa as liñas de actuación que se levan a cabo co alumnado na materia, e concíbese de forma flexible. En consecuencia, pode requirir reaxustes ao longo do curso académico, promovidos pola dinámica da clase e do grupo de destinatarios real, ou pola relevancia das situacións que poidesen xurdir. Así mesmo, achegaraselle ao alumnado a información e pautas concretas que sexan necesarias en cada momento do proceso formativo. Utilizarase para elo a plataforma TEMA (CLAROLINE) en faitic.uvigo.es.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000