Guia docente 2016_17
Facultade de CC. Económicas e Empresariais
Grao en Economía
 Materias
  Historia económica de España
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
- Comprender a linguaxe económica básica e o modo de pensar dos economistas. CE2
- Coñecer o marco institucional da economía. CE3
Coñecer o perfil cambiante das institucións e axentes que influíron nos resultados da economía española contemporánea: Estado, particulares e empresas e sector exterior (outras nacións) CE3
CE4
- Capacidade para situar a economía na súa evolución histórica. CE4
Identificar as etapas da evolución económica da España contemporánea e as súas principais características CE4
Comprender as bases de funcionamento da economía en cada unha das etapas significativas do desenvolvemento económico contemporáneo. CE4
CE9
- Habilidades na busca, identificación e interpretación de fontes de información económica relevante e o seu contido CE8
Coñecer e manexar a materia prima para estudar a Historia Económica española: estatísticas e fontes documentais fundamentais CE4
CE8
Analizar series históricas e inferir os comportamentos dos principais axentes económicos ante a evolución real (ou hipotética) das variables económicas CE4
CE8
CE9
Fomentar a actitude crítica e autocrítica CT1
CT7
Capacidade de xerar reflexións propias sobre problemas de natureza económica e os seus efectos sociais, éticos e medioambientais CB3
CE7
CE9
CT1
- Fomentar o espírito investigador, desenvolvendo a capacidade para analizar problemas novos cos instrumentos adquiridos CB4
CT3
CT4
Habilidades para argumentar de forma coherente e intelixible, tanto oral coma escrita, no idioma propio e nunha lingua extranxeira CB4
CT5
CT6
- Capacidade de traballar en equipo, con responsabilidade, planificación, espíritu de cooperación e empatía co resto de persoas do colectivo. CB4
CT2
CT4
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000