Guia docente 2016_17
Facultade de CC. Económicas e Empresariais
Grao en Economía
 Materias
  Historia económica de España
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
 • saber facer
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
 • saber facer
CE2 Comprender a linguaxe económica básica e o modo de pensar dos economistas
 • saber
CE3 Coñecer o marco institucional da economía
 • saber
CE4 Capacidade para situar a economía na súa evolución histórica
 • saber
CE7 Comprender o entorno empresarial
 • saber
CE8 Habilidades na procura, identificación e interpretación de fontes de información económica relevante e o seu contido
 • saber facer
CE9 Identificar e anticipar problemas económicos relevantes nos ámbitos público e privado
 • saber facer
CT1 Respecto aos valores éticos e cívicos. Compromiso ético co traballo
 • Saber estar / ser
CT2 Capacidade de traballar en equipo
 • saber facer
CT3 Espírito emprendedor e capacidade de liderado, incluíndo empatía co resto de persoas
 • Saber estar / ser
CT4 Responsabilidade e capacidade de asumir compromisos
 • Saber estar / ser
CT5 Habilidades para argumentar de forma coherente e intelixible, tanto orais como escritas
 • saber facer
CT6 Ler e comunicarse en inglés no ámbito profesional
 • saber facer
CT7 Fomentar a actitude crítica e autocrítica
 • Saber estar / ser
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000