Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Grao en Administración e Dirección de Empresas
 Materias
  Contabilidade financeira II
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Seminario REALIZACIÓN DE PROBAS DE CONTROL 25 A2
A3
B1
B9
B10
C10
D3
D4
D5
Seminario ASISTENCIA ÁS CLASES PRÁCTICAS E RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE FORMA AUTÓNOMA 10 B1
B5
B9
D3
D4
D5
Exame de preguntas obxectivas PROBA ESCRITA PRESENCIAL NO HORARIO DA ÚLTIMA SESIÓN TEÓRICA, SOBRE A ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS DE COÑECEMENTO 25 A2
A3
A4
A5
B13
B14
C4
C6
C7
C12
C16
D3
D4
D5
Resolución de problemas e/ou exercicios PROBA FINAL. PROBA ESCRITA PRESENCIAL AO FINAL DO CUADRIMESTRE, SOBRE A ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS DE COÑECEMENTO 40 A2
A3
A4
A5
B13
B14
C4
C6
C7
C12
C16
D3
D4
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA: A ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN NAS CLASES VALORARASE CUNHA PONDERACIÓN DO 10% (SENDO NECESARIO ASISTIR POLO MENOS AO 75% DAS CLASES PRÁCTICAS). ADEMAIS, REALIZARANSE TRES PROBAS CUNHA PONDERACIÓN DO 25%, 25% E 40% RESPECTIVAMENTE. A ÚLTIMA DESTAS PROBAS REALIZARASE O MESMO DÍA QUE A DATA OFICIAL DE AVALIACIÓN GLOBAL (AG) DE PRIMEIRA CONVOCATORIA.

O/A ESTUDANTE SERÁ AVALIADO NA CONVOCATORIA ORDINARIA DE ACORDO CON OS CRITERIOS SINALADOS ANTERIORMENTE. AVALIACIÓN CONTINUA (AC).

ALTERNATIVAMENTE AO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA, O ALUMNADO PODERÁ OPTAR A SER AVALIADO CUNHA ÚNICA PROBA DE AVALIACIÓN GLOBAL (AG) QUE SUPOÑERÁ O 100% DA CUALIFICACIÓN. ESTA PROBA SERÁ DIFERENTE Á PROBA FINAL DA AVALIACIÓN CONTINUA.

A RENUNCIA Á AVALIACIÓN CONTINUA TERÁ QUE REALIZARSE DE FORMA EXPRESA E POR ESCRITO ANTES DA REALIZACIÓN DA 3ª PRÁCTICA.  

EN SEGUNDA CONVOCATORIA REALIZARASE UNHA PROBA TEÓRICO-PRÁCTICA, CUXA CUALIFICACIÓN SUPOÑERÁ O 100% DA NOTA.

OS EXAMES OFICIAIS DA MATERIA REALIZARANSE NAS DATAS QUE FIGURAN NO CALENDARIO PUBLICADO POLA FACULTADE DE CC. EE. E EE. AS DATAS DOS EXAMES PODEN SER CONSULTADAS NA PÁXINA WEB DA FACULTADE http://fccee.uvigo.es. 

A PUNTUACIÓN DA AVALIACIÓN CONTINUA NON SE CONSERVARÁ NO CURSO ACADÉMICO SEGUINTE. 

O EXAME DA CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA CONSISTIRÁ NUNHA PROBA TEÓRICO-PRÁCTICA ESCRITA, CUXA CUALIFICACIÓN SUPOÑERÁ O 100% DA NOTA.

OS ALUMNOS PODERÁN SOLICITAR TITORÍAS INDIVIDUALIZADAS COS PROFESORES DA MATERIA A TRAVÉS DO CORREO ELECTRÓNICO. AS MESMAS REALIZARANSE NOS DESPACHOS DOS PROFESORES NA FACULTADE DE CIENCIAS ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS .

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000