Guia docente 2019_20
Facultade de Bioloxía
Grao en Bioloxía
 Materias
  Contaminación
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Exame de preguntas obxectivas Control final da materia mediante un cuestionario de respostas curtas e/ou test. A avaliación deste control suporá un 20% da cualificación total da materia.
É preciso acadar un 5 para facer promedio coa nota de prácticas
20 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG5
CG7
CG10
CG11
CG12
CE10
CE13
CT1
CT2
CT3
CT6
CT9
CT10
CT13
CT14
Informe de prácticas O informe integrado das prácticas de edafoloxía, zooloxía, fisioloxía vexetal e microbioloxía será realizado no formato de artigo científico segundo as normas do Environmental Pollution. Ao principio de curso e en cada unha das prácticas da materia realizaranse indicacións das esixencias do mesmo. Será necesario aprobar esta parte para superar a materia 60 CB1
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG4
CG7
CG11
CE3
CE6
CE11
CE13
CE14
CE19
CE21
CE22
CE23
CE25
CE31
CE32
CT1
CT2
CT14
Resolución de problemas e/ou exercicios Avaliación da participación do alumno nos seminarios, asistencia a clases teóricas, etc. Os profesores solicitarán a entrega de cuestionarios ou test de cada tema (un cuestionario, ou test, de cada un dos temas que figuran no apartado de contidos). 20 CB2
CB3
CB4
CG2
CG3
CG5
CG7
CG10
CE6
CE8
CE10
CE13
CE19
CE23
CE32
CE33
CT1
CT2
CT3
CT6
CT10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para a convocatoria de jullo, se conservaran as partes aprobadas, xa que
se presupón que as competencias, aptitudes e coñecementos adquiridos
no se perden.

É preciso acadar un 5 en
cada unha das partes da materia (probas de resposta curta,  informe de
prácticas e resolución de problemas) para poder superar a materia. En el
caso de que esto non se cumpla nalgunha das partes a calificación final da materia será a media ata un máximo de 4,9

http://bioloxia.uvigo.es/es/docencia/examenes

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000