Guia docente 2021_22
Facultad de Biología
Grao en Bioloxía
 Materias
  Análise e diagnóstico agroalimentario
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Avaliaranse a actitude e as capacidades e destrezas adquiridas polos alumnos durante as prácticas, así como a capacidade para redactar breves informes e/ou dar respostas axeitadas e ben argumentadas a cuestionarios formulados en relación coas actividades realizadas durante estas sesións. 40 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG4
CG7
CG10
CG11
CG12
CE3
CE4
CE5
CE8
CE19
CE21
CE22
CE25
CE29
CE31
CE32
CE33
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT8
CT10
CT11
CT15
CT16
CT17
Seminario Avaliarase non só a capacidade dos alumnos de cada grupo para
resolver con éxito os supostos prácticos formulados, senón tamén a súa capacidade para expoñer de forma clara o caso e para defender en público os argumentos utilizados para a súa resolución
20 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG7
CG11
CG12
CE3
CE4
CE14
CE18
CE19
CE21
CE22
CE29
CE31
CE32
CE33
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT14
CT15
CT17
Exame de preguntas obxectivas Nunha Proba final integradora, que supoñerá un 40% da nota final da materia, avaliaranse os coñecementos adquiridos polos alumnos ao longo das sesións teóricas e prácticas da materia, e a capacidade para interpretar e argumentar correctamente unha análise de alimentos.
Dita proba incluirá unha parte de preguntas obxectivas (preguntas tipo test, preguntas de resposta curta) (26,8%) e tamén a resolución de casos ou situacións prácticas concretas (preguntas de desenvolvemento) (13,2%) relacionadas coa análise agroalimentaria.
26.8 CB1
CB2
CB4
CG2
CG3
CG10
CG11
CE3
CE4
CE14
CE18
CE19
CE22
CE29
CE31
CE32
CE33
CT1
CT3
CT7
CT10
CT16
Exame de preguntas de desenvolvemento Nunha Proba final integradora, que supoñerá un 40% da nota final da materia, avaliaranse os coñecementos adquiridos polos alumnos ao longo das sesións teóricas e prácticas da materia, e a capacidade para interpretar e argumentar correctamente unha análise de alimentos.
Dita proba incluirá unha parte de preguntas obxectivas (preguntas tipo test, preguntas de resposta curta) (26,8%) e tamén a resolución de casos ou situacións prácticas concretas (preguntas de desenvolvemento) (13,2%) relacionadas coa análise agroalimentaria.
13.2 CB1
CB2
CB4
CG2
CG3
CG10
CG11
CE3
CE4
CE14
CE18
CE19
CE22
CE29
CE31
CE32
CE33
CT1
CT3
CT7
CT10
CT16
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

1. A asistencia
e participación en todas as actividades programadas dentro das Sesións
Prácticas e Seminarios (incluídas as titorías en
grupo) é obrigatoria
, de tal maneira que a ausencia ou non realización inxustificada
destas actividades impedirá superar a materia.


2.Para aprobar a
materia será necesario alcanzar unha cualificación global final de 5,0 (sobre
10)
, unha vez sumadas as cualificacións ponderadas obtidas nas distintas
actividades (Prácticas - 40%-, Seminarios -20%-, e Proba final -40%-). Con todo, para poder superar a materia, e poder sumar
as cualificacións obtidas nas actividades de Prácticas e Seminarios, deberá
alcanzarse unha nota mínima de 4,0 (sobre 10) en cada unha das partes (Química
Analítica, Microbioloxía e Parasitoloxía) que integrarán a Proba final
. Os
alumnos que non cumpran este requisito na primeira oportunidade serán
cualificados en actas con 4,9 (Suspenso), e deberán repetir na segunda
oportunidade (xullo) a proba relativa á parte ou partes nas que non alcanzasen
o 4,0. Lóxicamente, os alumnos que se atopen nesta situación conservarán a nota
da/s parte/s superada/s (≥4,0 ou máis) en primeira oportunidade e das Prácticas
e Seminarios, para telas en conta na nota final. Na segunda oportunidade, será
tamén imprescindible alcanzar o 4,0 en todas as partes obxecto de recuperación.

As datas da proba final escrita podénse consultar no seguiente enlace: http://bioloxia.uvigo.es/gl/docencia/exames

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000