Guia docente 2021_22
Facultad de Biología
Grao en Bioloxía
 Materias
  Redacción e execución de proxectos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Proxecto Os alumnos da materia, en grupos pequenos, entregarán e presentarán un proxecto colaborativo no ámbito da Bioloxía.
No desenvolvemento do mesmo aplicarase a metodoloxía Design Thinking.

Solución ao problema 55%
Traballo Design Thinking-Colaborativo 12%
Traballos orientados polos profesores dos seminarios 3%
70 CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG7
CG8
CG9
CG10
CG12
CE25
CE26
CE27
CE29
CE31
CE32
CE33
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT10
CT11
CT15
CT16
Exame de preguntas obxectivas Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen preguntas de resposta curta sobre teoría e traballos realizados. 20 CB1
CG6
CG12
CE32
Presentación Os alumnos, en grupos multidisciplinares (enxeñeiros, humanidades e/ou economistas) presentarán o proxecto completo nunha xornada profesional. 10 CB2
CB4
CB5
CG1
CG6
CG11
CE29
CT9
CT14
CT18
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para superar a materia será imprescindible obter en cada unha das 3 probas, polo menos un 40 % do total da puntuación global dadevandita proba. En caso de superar ese límite en todas elas a calificación global será a suma prorrateada, según as porcentaxes descritas, das 3 probas. 

A materia se considera non superada cando non se alcance devandito límite en todas ou algunha/s das probas, ou a calificación global non alcance o 5. Nese caso:

1.- Na acta figurará SUSPENSO coa calificación máis baixa que obtivese nas probas que non superaron o límitel ou coa nota global correspondente.

2.- O estudante terá que superar as partes que non alcanzaron o mínimo na segunda convocatoria. O resto das partes gárdanse até a convocatoria seguinte, a condición de que superasen o 5.

Cada exame individual realizado terá un factor de ponderación sobre o traballo grupal (proxecto) que se evalua.

As datas de presentación da memoria e de proxecto se expondrán na clase de presentación e se poderán consultar na plataforma FaiTIC.

As datas dos exames poden consultarse no seguinte enlace: http://bioloxia.uvigo.es/es/docencia/examenes

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000