Guia docente 2021_22
Facultad de Biología
Grao en Bioloxía
 Materias
  Xenética II
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral - Dous tests durante o curso
- Exame final
- Asistencia as actividades presenciais
45 CB1
CB2
CB3
CG2
CG3
CG5
CG7
CG10
CE2
CE3
CE4
CE10
CE11
CE16
CE20
CE21
CE24
CE25
CE32
CE33
CT1
CT3
CT4
CT6
CT10
CT11
CT12
CT13
CT15
CT16
CT17
CT18
Resolución de problemas - Dous tests durante o curso
- Exame final
- Asistencia as actividades presenciais
- Resolución de problemas
30 CB1
CB2
CB3
CB4
CG3
CG4
CG11
CG12
CE2
CE3
CE10
CE11
CE16
CE20
CE21
CE24
CE25
CE32
CE33
CT1
CT2
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT14
CT16
CT17
Prácticas con apoio das TIC - Asistencia e aproveitamento
- Exame escrito
15 CB1
CB2
CB3
CG4
CG12
CE7
CE10
CE24
CE25
CE31
CE32
CE33
CT1
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT17
Resolución de problemas de forma autónoma - Auto-avaliacións online e outros exercicios
- Presentación de exercicios en TEMA no prazo establecido
10 CB1
CB2
CB3
CG2
CG3
CG4
CG7
CG10
CG12
CE2
CE10
CE24
CE32
CE33
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT10
CT11
CT17
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Os coñecementos da materia se evaluarán do seguinte xeito:

- Exame final, que supoñerá o 55% da cualificación final. Para superar a asignatura será necesario obter un mínimo de 5 puntos (sobre 10) en o devandito exame final. Se non se obtén esta nota mínima, a nota final da materia será a obtida coa cualificación global, se é inferior a 5, ou 4,5 se é superior a 5. O exame constará de preguntas de teoría e problemas. As datas dos exames finais están dispoñibles no seguinte enlace: http://bioloxia.uvigo.es/gl/docencia/exames.

- Dous tests realizados durante o curso, que supoñerán o 20% da cualificación final e constarán de preguntas de teoría e problemas.

- Asistencia e aprovechamiento durante as prácticas no aula de ordenadores. Exame escrito sobre as prácticas. Esta actividade completa supoñerá o 15% da cualificación final.

- Actividades online e outras actividades, que supoñerán o 10% da cualificación final. Ao final de cada tema darase un prazo para realizar exercicios vía plataforma TEMA.

Para superar a materia será necesario obter 5 puntos de 10 no global ponderado das avaliacións.

Todas as cualificacións, excepto a do exame final, gardaranse para a segunda oportunidade en xullo, e indefinidamente para cursos posteriores.

Os alumnos que non se presentan ao exame final constarán como Non Presentados.

Calquera intento de levar a cabo actividades ilegais nos exames (copia, etc.), así como o plaxio nas actividades que se realicen supoñerá un suspenso na materia.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000