Guia docente 2021_22
Facultad de Biología
Grao en Bioloxía
 Materias
  Fisioloxía animal I
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Exame final: Os contidos teóricos da materia serán divididos en dúas, de modo que cada un dos dous profesores que os imparten encargarase do seu parte do exame.

Na primeira convocatoria, o exame final constará dunhas 100 preguntas test de catro opcións (unhas 50 por profesor).

O exame puntuarase sobre 10 e posteriormente multiplicarase por 0.8 para axustarse ao 80% que lle corresponde a este apartado.

Na segunda convocatoria, valorarase da mesma forma.
80 CB1
CB2
CB3
CB4
CG2
CG3
CG5
CG7
CG10
CG12
CE3
CE5
CE8
CE9
CE10
CE16
CE17
CE21
CE24
CE28
CE30
CE31
CE32
CE33
CT1
CT4
CT6
CT14
Prácticas de laboratorio A asistencia a prácticas é obrigatoria. A ausencia non xustificada as mesmas penalizarase con -1 punto na nota final. A ausencia xustificada documentalmente en base ás normativas vixentes non puntuará nin positiva nin negativamente.

Puntuarase unha pequena memoria de prácticas, con respostas ás preguntas do guion. Esta memoria será individual.

Este apartado constitúe o 10% da avaliación final, avaliarase en base a 1 punto para sumalo aos outros dous apartados.
10 CB1
CB2
CB3
CB4
CG2
CG3
CG4
CG5
CG7
CG10
CG11
CG12
CE6
CE8
CE9
CE10
CE16
CE18
CE24
CE25
CE28
CE30
CE31
CE32
CE33
CT1
CT4
CT6
CT14
Seminario A asistencia os seminarios é obrigatoria. A ausencia non xustificada os mesmos penalizarase con -1 punto na nota final. A ausencia xustificada documentalmente en base ás normativas vixentes non puntuará nin positiva nin negativamente.

Puntuarase o grao de participación do alumno no desenvolvemento dos seminarios.

Este apartado constitúe o 10% da avaliación final, avaliarase en base a 1 punto para sumalo os outros dous apartados.
10 CB1
CB2
CB3
CB4
CG2
CG3
CG5
CG7
CG10
CG11
CG12
CE24
CE30
CE32
CE33
CT1
CT4
CT6
CT14
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para superar a materia, a suma do tres apartados que se evaluarán (lección maxistral, prácticas e seminarios) ha de alcanzar os 5 puntos sobre 10.

A asistencia a prácticas e seminarios será obrigatoria.

Para a segunda convocatoria, manteránse as notas dos seminarios e prácticas.

As clases e os exámenes impartiránse en castelán

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000