Guia docente 2012_13
Facultade de Bioloxía
Grao en Bioloxía
 Materias
  Microbioloxía I
   Competencias de titulación
Código Descrición
CB1 Obter, manexar, conservar, describir e identificar especímenes biolóxicos actuais e fósiles
CB3 Recoñecer distintos niveis de organización nos sistemas vivos. Realizar análises filoxenéticas e identificar as probas da evolución
CB4 Isolar, analizar e identificar biomoléculas, virus, células, tecidos e órganos
CB5 Cultivar microorganismos, células, tecidos e órganos
CB6 Avaliar e interpretar actividades metabólicas
CB8 Avaliar o funcionamento de sistemas fisiolóxicos interpretando parámetros vitais
CB9 Analizar e interpretar o comportamento dos seres vivos
CB10 Analizar e interpretar as adaptacións dos seres vivos ao medio
CB11 Tomar mostras, caracterizar, xerir, conservar e restaurar poboacións, comunidades e ecosistemas
CB13 Avaliar os impactos ambientais. Diagnosticar e solucionar problemas ambientais
CB18 Producir, transformar, controlar e conservar produtos agroalimentarios
CB19 Identificar, xerir e comunicar riscos agroalimentarios e ambientais
CB21 Realizar e interpretar bioensaios e diagnósticos biolóxicos
CB23 Desenvolver, xerir e aplicar técnicas de control biolóxico
CB24 Deseñar modelos de procesos biolóxicos
CB25 Obter información, desenvolver experimentos, e interpretar os resultados
CB30 Supervisar e asesorar sobre todos os aspectos relacionados co benestar dos seres vivos
CB31 Coñecer e manexar instrumentación científico-técnica
CB32 Capacidade para coñecer e manexar os conceptos e a terminoloxía propios ou específicos
CB33 Capacidade para comprender a proxección social da bioloxía
CG1 Desenvolver a capacidade de análise e síntese
CG3 Desenvolver habilidades de comunicación oral e escrita
CG5 Empregar recursos informáticos
CG6 Saber buscar e interpretar información procedente de fontes diversas
CG8 Desenvolver a capacidade de aprendizaxe autónoma
CG9 Traballar en colaboración
CG10 Desenvolver o razoamento crítico
CG15 Asumir un compromiso coa calidade
CG16 Desenvolver a capacidade de autocrítica
CG17 Desenvolver a capacidade de negociación
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000