Guia docente 2011_12
Facultade de Filoloxía e Tradución
Máster Universitario en Interpretación de Conferencias
 Competencias


Carácter A Código Competencias Específicas
  A1 1. Dominar a comunicación oral na lingua propia.
  A2 2. Dominar a comunicación oral na súa(s) lingua(s) estranxeira(s).
  A3 3. Solucionar problemas.
  A4 4. Utilizar instrumentos informáticos avanzados.
  A5 5. Desenvolver as habilidades de toma de decisións.
  A6 6. Aplicar os coñecementos na práctica.
  A7 7. Asumir compromisos éticos e deontolóxicos.
  A8 8. Aplicar o razoamento crítico.
  A9 9. Recoñecer a diversidade e a multiculturalidade.
  A10 10. Traballar en equipo.
  A11 11. Traballar nun contexto internacional e interdisciplinar.
  A12 12. Organizar, planificar, deseñar e xestionar proxectos.
  A13 13. Esforzarse por conseguir un alto nivel de calidade.
  A14 14. Aprender e traballar de forma autónoma.
  A15 15. Adaptarse a novas situacións e medios cambiantes.
  A16 16. Coñecer outras culturas e costumes.
  A17 17. Fomentar unha cultura de igualdade de xénero.
  A18 18. Desenvolver un espírito creativo.
  A19 19. Desenvolver a iniciativa e o espírito emprendedor.
  A20 20. Liderar equipos e proxectos.
  A21 21. Ser sensibles cara aos temas ambientais e humanitarios.
  A22 1. Coñecer de modo exhaustivo a dinámica de traballo durante os congresos e conferencias internacionais.
  A23 2. Dominar as normas, usos e rexistros das linguas de traballo en distintos contextos profesionais.
  A24 3. Coñecer as principais técnicas de oratoria, así como as estratexias para a xestión do estrés.
  A25 4. Dominar a técnica da interpretación simultánea.
  A26 5. Dominar a técnica da interpretación consecutiva.
  A27 6. Dominar a técnica da interpretación de enlace.
  A28 7. Afondar no coñecemento das orixes e desenvolvemento da profesión do intérprete.
  A29 8. Ampliar coñecementos en materia de economía, dereito e administración.
  A30 9. Ampliar coñecementos en materia de ciencia e tecnoloxía.
  A31 10. Coñecer as ferramentas de procura terminolóxica e documental para a preparación de congresos.
  A32 11. Coñecer os aspectos económicos e profesionais ligados a esta actividade.
  A33 12. Aplicar activamente as técnicas de oratoria e de xestión do estrés.
  A34 13. Utilizar a nivel profesional as principais técnicas de interpretación de congresos (simultánea, consecutiva e de enlace).
  A35 14. Aplicar os coñecementos teóricos sobre economía, dereito, administración, ciencia e tecnoloxía á práctica da interpretación.
  A36 15. Manexar a nivel experto as ferramentas informáticas e instrumentos técnicos para a interpretación.
  A37 16. Confeccionar glosarios especializados e multilingües para a práctica da interpretación.
  A38 17. Deseñar e planificar un traballo académico relacionado con algún dos aspectos ligados á profesión de intérprete de conferencias: técnicas, mercados ou historia da interpretación.
  A39 18. Elaborar e redactar un traballo que inclúa obxectivos, metodoloxía, conclusións e bibliografía.
  A40 19. Defender o traballo realizado ante un tribunal experto.
  A41 20. Traballar en contextos profesionais reais adaptándose aos requisitos e necesidades da empresa na que se realicen as prácticas.
  A42 21. Organizar, planificar, deseñar e xestionar proxectos relacionados coa interpretación de congresos.
  A43 22. Adaptarse á complexidade organizativa da empresa.
  A44 23. Dar resposta aos problemas concretos que se expoñan no desenvolvemento da actividade profesional.
Carácter B Código Competencias Transversais
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000